Unia EuropejskaInformacja o projekcie wsparcia Unii Europejskiej

Firma Stolmet-Szczytno sp. z o.o. sp. k. skorzystała z dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla STOLMET-SZCZYTNO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek pandemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, a w efekcie - utrzymanie wielu miejsc pracy.

Forma finansowania: dotacja bezzwrotna.

Wartość projektu: 302 487,03 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 302 487,03 zł